Dilekçeler

İmzalı dilekçelerin Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı'na bırakılması veya "ydyo@eskisehir.edu.tr" adresine gönderilmesi gerekmektedir. E-posta yoluyla gönderilen dilekçelerde kimlik ibrazı zorunludur.